Nye ordning: Grundet den nye ordning vedr. salg af strøm fra et solcelleanlæg, der trådte i kraft den. 20. novmeber, 2012 er vi endnu ikke helt afklaret med de nye skatteregler. Det vi dog kan sige i skrivende stund er, at for privatpersoner er indtægten af salg af strøm skattepligtig – dog er der et bundfradrag på ca. kr. 7.000,- Det vil sige, at ejeren af et parcelhus med et 6 kW anlæg ,normalt ikke vil blive beskattet af indtægter fra salg af solcellestrøm.

Bemærk, at der kan være særlige forhold for personer på overførselsindkomst, idet der kan ske modregning.

Den (gamle) ordning, dvs. muligheden for at lade små private solcelleanlæg isoleret set blive skattemæssig betragtet som selvstændige erhvervsvirksomheder afskaffes.(virksomheds-ordning)

Gamle ordning:
Ved etableringen af et solcelleanlæg anbefaler vi generelt at anvende virksomhedsordningen, der betyder, at du kan afskrive dit solcelleanlæg med 25 % årligt. Den egenproducerede el har en skattemæssig værdi på 60 øre pr. kwh de første ti år og 40 øre pr. kWh de næste ti år og er derefter gratis.

Du kan opgøre indkomsten fra dit vedvarende energianlæg (VE-anlæg) eller andele i et VE-anlæg efter de skatteregler, der gælder for erhvervsmæssig virksomhed.

Læs mere om reglerne på Skats hjemmeside

SDK
Picture