Vi tilbyder servicetjek på dit solcelleanlæg, hvor vi kontrollerer anlæggets ydeevne. Nedsat ydelse kan ofte skyldes forkert montering, fejl på kabler og stik eller forkert dimensionering. Ved et servicetjek foretager vi en optisk vurdering, kontrollerer befæstigelse,kabler og stik, skyggepåvirkning, samt måling af kablernes isolation. Målingerne bliver udført via udstyr udviklet af EmaZys
Åben linket for info om EmaZys Linktext hier

SDK
Picture