Totalløsning eller gør-det-selv

Solarpark tilbyder totalløsninger, hvor vi varetager hele processen lige fra opmåling og projektering af anlægget over montering til tilslutning med el-nettet. Et 6 kWp anlæg vil typisk bestå af 26-30 moduler og det tager typisk vores erfarne montører en dags tid at montere og tilslutte anlægget.

Du kan også vælge en gør-det-selv-løsning, hvor du får leveret materialerne og selv står for montering og tilslutning.

Uanset hvilken løsning du vælger, kan du følge med i el-produktionen af dit solcelleanlæg på inverterens display. Derudover kan du ved hjælp af en edb-port også følge produktionen fra din computer eller smartphone, og samtidig overvåge dit solcelleanlæg, når du ikke er hjemme.

SPR-51 til eternit og ståltrapeztag

Ved sydvendte tagflader med mindst 15 graders hældning opnår man gode resultater med et solcelleanlæg monteret med montagesystemet SPR-51. Modulerne placeres parallelt med taget, og der er ca. 10 cm afstand mellem moduler og tag, hvilket sikrer god køling.

SPR-53 til tagsten

Til montage af solcelleanlæg på tage med beton eller teglsten benytter man montagesystemet SPR-53, der har tagfæste på tagets spær.

Vinklet opstilling - SPR-60

Man opnår de bedste resultater på øst- og vestvendte tage, når man vælger et solcelleanlæg med monteringssystemet SPR-60, da det vinkler modulerne mod syd.

Vinklet opstilling - SPR-60

På sydvendte tage, hvor hældningen er mindre end 15 grader, anbefaler vi et solcelleanlæg monteret med montagesystemet SPR-60. Det giver optimal indstråling, da systemet vinkler solcelleanlægget i den perfekte vinkel i forhold til solen.

Øst/Vest vinklet opstilling - SPR 66

På tagpaptage anbefaler vi nu vores nye SPR 66 montagesystem til påsvejsning tagpap. Vinklet øst/vest opstilling tillader flere moduler på et begrænset areal. Denne løsning er beregnet til flade tagpaptage.

Monterings system til tagpap - SPD profil

Ved tagpaptage, hvor hældningen er mindst 15 grader, anbefaler vi vores nye SPD profil. Et monterings system til påsvejsning, hvor man undgår gennemboring af tagbelægningen.

SDK
Picture