Friland

Hvis husets placering, retning eller tagkonstruktion ikke egner sig til et solcelleanlæg kan man vælge en frilandsløsning, hvor solcellerne placeres et optimalt sted på grunden. Ved at vælge denne løsning får du en optimal hældning af anlægget, der sikrer bedre udbytte på færre moduler.

Udover at placere et almindeligt solcelleanlæg i haven, har man også mulighed for at vælge tracker tårne, der roterer om deres egen akse og dermed følger solens gang på himlen, og giver op til 30 % mere i ydelse.

Frilandsopstilling SPR-Fix

På jævne til let kuperede arealer foreslår vi montagesystemet SPR-fix, der giver solcelleanlægget en valgfri højde og hældningsvinkel.

Anlægget kan enten rammes i jorden eller fastgøres med jordskruer.

SPR-3x

SPR-3x er et tracker-tårn, hvor solcelleanlægget drejer om højaksen. Dette solcelleanlæg øger produktionen af el med op til 30 % .

Styremotorerne har et meget lavt energiforbrug. Ved større anlæg bruges en central styring, der samtidig stormsikrer anlægget.

SDK
Picture