Vi arbejder ikke med pakkepriser, da alle vores løsninger er individuelle, men vi vil naturligvis gerne udarbejde et skræddersyet tildbud som lige præcis passer til dit behov.

De ny regler for solcelleanlæg trådte i kraft den 20. november 2012,og blev tilpasset igen i juni 2013. Men hvad betyder de nye regler for solceller så for dig, og hvad giver de nye regler dig af muligheder?
Køb allerede i 2013
Med den nye ordning ændres den hidtidige nettomålerordning fra årsbaseret netto afregning til timebaseret afregning .
Dermed er strømmen fra solcellerne, som du kan forbruge i samme time, som den produceres afgiftsfri og du sparer ca. 2 kr./kWh. Det betyder, at jo større andel af din egenproducerede el du kan bruge med det samme i husstanden – jo større besparelse får du på elregningen de næste 25 år.
Samtidigt øges pristillægget for el, som leveres ud på nettet, hvor du tidligere

fik 0,60 kr./kWh får du med de nye regler nu 1,30 kr./kWh

Pristillægget ydes i en periode på 10 år, hvorefter du vil få markedsprisen på el.
Du bør overveje at købe dit solcelleanlæg i 2013, da pristillægget reduceres med 14 øre hvert år. Køber du først i 2014, får du kun 1,16 kr./kWh for den strøm du leverer ud på nettet. Prisen for solgt strøm for nye anlæg aftrappes gradvist til 0,60 kr./kWh over 5 år , hvorfor det største udbytte opnåes i 2013.
Pristillægget ydes udelukkende til private boligejere, almennyttige boligforeninger og andelsboligforeninger.Regeringens begrænsning på 6 kw-anlæg til private hustande, er igen trådt i kraft med den nye ændring af juni 2013.
Hvis du inversterer i et solcelleanlæg, kan du efter tilbagebetalingstiden se frem til mange års gratis strøm, samtidig med at du kan glæde dig over en driftsikker og CO2 neutral energikilde, som stort set er vedligeholdelses fri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDK
Picture