Gamle ordning: I 2010 vedtog folketinget nettomålerordningen for at fremme investeringen i grøn vedvarende energi. Nettomålerordningen er en ordning, der gør det muligt at bruge det offentlige elnet som en form for batteri, når solcellerne producerer mere strøm, end der forbruges. Ordningen bevirker, at din elmåler i princippet løber baglæns, når anlægget producerer mere strøm, end du bruger. På den måde er det muligt at hente strømmen tilbage, når du har brug for den, uden at betale for den. Nettomålerordningen omfatter nu alle typer vedvarende energianlæg, der er nettilsluttet, og som har en maksimal effekt på 6 kW.

Nye ordning: Fra og med den 20. november 2012 er regeringens nye solcelleordning trådt i kraft og den gamle nettomåleordning falder bort.

Begrænsningen på 6kW installeret effekt ophæves for solceller. Den 10. juni blev loven ændret igen, hvor begrænsningen på 6kW blev genindført.

Fra nu af vil et nyt solcelleanlæg blive afregnet på en timebaseret nettomåleordning. Ejeren skal bruge sin egen elproduktion inden for en time, inden den overskydende el sælges til nettet til en af staten fastlagt pris. Prisen afhænger af, hvornår solcelleanlægget blev etableret og hvor stor solcelleanlægget er. Desuden skelnes der nu mellem private og fælles anlæg. I de timer, hvor anlægget ikke producerer strøm, skal ejeren købe strøm fra el-selskaberne til markedsprisen.

Er det private solcelleanlæg etableret i 2013, og er mindre end 400kW, sælges overskydende el til en pris af 130 øre/kWh de første ti år fra nettilslutningen. Er anlægget etableret i 2014 sælges den overskydende el til en pris af 116 øre/kWh i ti år. Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på ca. 60 øre/kWh.

For solcelleanlæg større end 400 kW afregnes efter de gældende regler, som er 60 øre/kWh i 10 år og herefter 40 øre/kWh i yderligere 10 år.

Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/kWh i 2013 ,i de første 10 år for etablerede anlæg. For fælles anlæg, der etableres i 2014 kan strømmen sælges for 128 øre/kWh de første ti år.

For de ejere, der har købt inden den 20. november 2012 gælder stadigvæk den gamle ordning.

SDK
Picture