Picture

Fremtiden tilhører grøn energi, og i takt med klimaforandringerne sættes der løbende mere og mere fokus på den strøm, vi bruger. I dag kan du vælge at købe ’grøn strøm’ hos dit forsyningsselskab. Du kan også vælge at producere den selv – det er endnu mere bæredygtigt.

Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet af solens lys, og for hver 1000 kWh spares 886 kilo CO2. Et gennemsnitligt årsforbrug for en dansk husstand ligger på ca. 5000-7000 kW – du tager altså både hånd om miljøet og din økonomi ved at vælge solceller.

Hos Solarpark dækker vi alle behov – både når det gælder store og små anlæg. Vi har blik for detaljen og stor erfaring i at projektere, beregne og montere solceller på en lang række forskellige tagkonstruktioner samt på friland. Vi monterer dog ikke på tagpap, der hælder mere end 20 grader samt græs- og stråtag.

Hvert solcelleanlæg monteres på baggrund af en individuel løsning. Vi udregner en løsning på baggrund af præcis den beliggenhed, dit hus har samt placeringen i forhold til verdenshjørnerne. To faktorer der er afgørende for hvor meget el, solcellerne kan producere.

Solceller er stadig en god investering!
Nåede du ikke at købe dit solcelleanlæg i foråret 2015, så fortvivl ikke.
Solceller er fortsat en god investering for de fleste boligejere – og især
nu med den nye pulje, som skal søges den 1.okt. 2015

Brug din egen strøm og spar penge
Du sparer mest, når du selv kan bruge strømmen fra solcelleanlægget – nemlig mellem kr. 2,10 og kr. 2,30 pr. kWh afhængigt af, hvor du bor og hvilket elselskab du benytter.
Timeopgørelse
Produktionen af strøm fra solceller opgøres time for time – altså en timebaseret afregning af din produktion og dit forbrug. Det betyder, at du som ejer af et solcelleanlæg, selv kan bruge den strøm som dit anlæg producerer inden for en time og spare både strømpris, afgift og moms.
Overskudsstrøm til el-nettet
Den strøm du ikke selv kan nå at bruge inden for en time, leveres automatisk ud i el-nettet til glæde for andre forbrugere. Du får kr. 1,02 pr. kWh for den overskudsstrøm, du sender ud i el-nettet de første 10 år.
Spar mere år for år
Hvis du selv kan bruge 50% af den strøm solcelleanlægget producerer, så svarer det til, at du tjener 50% x kr. 2,20 + 50% x kr. 1,02 = kr. 1,61 pr. kWh. Hvis du etablerer et 4 kWp anlæg som producerer f.eks. 3.600 kWh pr. år, så tjener du 3.600 x kr. 1,61 = kr. 5.796,- pr. år de første 10 år. Da elpriserne har det med at stige år for år, vil din fortjeneste (besparelse) stige tilsvarende.

SDK
Picture