FAQ

Før man investerer i et solcelleanlæg og kaster sig over monteringen, er der nogle grundlæggende aspekter, man skal have styr på. For at yde optimalt skal solcelleanlægget placeres, så det bliver så solbeskinnet som muligt. Det betyder, at placeringen skal være mellem sydøst og sydvest og hældningen i forhold til vandret mellem 15 og 60 grader. Derudover skal man tage højde for nedenstående punkter:

Hvad siger kommuneplanen? Hvad er tilladt? Kan du lave tagmontage og må det i så fald være vinklet? Må du lave frilandsopsætning? Kan du evt. bygge en carport til?

Er der skyggende træer, bygningsdele, flagstænger eller lignende? Husk at små træer bliver store i løbet af 20-30 år.

Produktionen skal tilpasses forbruget – hvor stort er dit strømforbrug på årsbasis? Ved nettomålerordning sker en opgørelse pr. 1. januar hvert år. Nettomåleordningen blev den 19. nov 2012 ændret til timebaseret afregning.

Hvad koster din strøm? Betaler du 60/øre pr. kwh, eller er det nærmere 2 kr/kwh? Den strøm, du køber, skal selvfølgelig være dyrere, end den du selv kan producere.

Har du en kombineret erhvervs-/privat el-skatteordning, skal du tale med din revisor.

Ved en udlejningsejendom skal udlejer være opmærksom på, at lejer har frit valg til at vælge eludbyder.

I en boligforening med mange boliger kan det lade sig gøre at montere solceller på boligblokkene. Lejere der bor til leje i ejendomme med flere lejemål, har mulighed for at nettoafregne deres individuelle strømforbrug og opnå afgiftsfritagelse på den private elregning efter de nye gældende regler. Den nye ordning giver lejere af rækkehuse, tæt-lav-byggerier og almindelige lejeboliger mulighed for at tilslutte et solcelleanlæg til den private forbrugsinstallation, mens udlejer er ejer af solcelleanlægget.
Den “kollektive model” gør det muligt for lejere i ejendomme med flere lejere, at få insalleret bimålere i hver lejlighed. På den måde kan udlejer, der har kontrakten med el-forsyningen, opgøre hver enkelt lejers forbrug og refusion

Termer – hvad er hvad

kWp

Kilo Watt Peak er en måleenhed for størrelsen på et modul under STC ( standard test conditions). Modulet er testet ved 1000 watt indstråling ved 25 grader C. Fordelt over året, med lange og korte dage , og fraregnet tab til ledninger og inverter, m.v. giver det en samlet produktion som måles i kWh.

kW
Er ydelsen(1kW =1,36 Hk.)

kWh
Er produktionen, mængden af produceret strøm.
Et anlæg med 6,5 kWp tilsluttet en 6 kW inverter kan på årsbasis levere en produktion på ca 6000 kWh, afhængig af kvalitet og montering.

Hældning
Er hvor meget modulerne afviger fra vandret. Et hus med gitterspær har ofte en taghældning på ca 25 grader. Er der udnyttet loftsetage er hældningen ofte ca 45 grader. Den optimale hældningsgrad for region sydjylland er ca. 36 grader for
optimal udnyttelse af solcellerne.

Udretning
I hvilken retning fladen er orienteret i forhold til syd. Syd= 0 grader, Sydøst= -45 grader, Sydvest = +45grader

SDK
Picture