Solarpark dækker alle behov, og vi har øje for detaljen og stor erfaring i at etablere solcelleanlæg på en lang række af tagkonstruktioner.

Øst/ Vest vinklet opstilling 7,56 kWp

Øst/ Vest vinklet opstilling med montagesystenm SPR 60

Læs mere om anlægget

Vinklet opstilling - SPR-60

På sydvendte tage, hvor hældningen er mindre en 15 grader, anbefaler vi SPR-60 solcelleanlægget. Det giver optimal indstråling, da anlægget vinkler solcellerne i den perfekte vinkel i forhold til solen.

SPR-51 til eternit og ståltrapeztag

Ved sydvendte tagflader med mindst 15 graders hældning opnår man gode resultater med solcelleanlæg monteret med SPR-51. Modulerne placeres parallelt med taget, og der er ca. 10 cm afstand mellem moduler og tag, hvilket sikrer god køling.

Øst/Vest vinklet opstilling - SPR 66

Til påsvejsning tagpaptage anbefaler vi nu vores nye SPR 66 montagesystem. Ved vinklet øst/vest opstilling kan der monteres flere moduler på et begrænset areal. Denne løsning er beregnet til flade tagpaptage.

Monterings system til påsvejsning tagpap - SPD profil

Ved tagflader med tagpap med mindst 15 graders hældning, kan vi anbefale vores nye SPD profil. Et monterings system til tagpap uden gennemboring af tagbelægning.

SDK
Picture