Det er muligt at vælge en frilandsløsning, hvor solcellerne placeres et egnet sted på jorden. Ved at vælge denne løsning får man en optimal hældning, der sikrer bedre udnyttelse på færre moduler. Man har også mulighed for at vælge tracker-tårne, der følger solens gang på himlen, og som dermed giver en større ydelse.

Damhusåens Solcellepark 777 kWp

Damhusåens solcellepark etableret på sjælland i samarbejde med Gaia Solar feb. 2013

Læs mere om anlægget

Tracker tårne

Læs mere om anlægget

Frilandsopstilling SPR-Fix

På jævne til let kuperede arealer anbefaler vi et solcelleanlæg med monteringssystemet SPR-fix, da solcelleanlægget dermed får en valgfri højde og hældningsvinkel.
Anlægget kan enten rammes i jorden eller fastgøres med jordskruer.

SPR-Kipper

Monteringssystemmet SPR-Kipper giver dig mulighed for at ændre solcelleanlæggets vinkling alt afhængig af sæsonen og solens position på himlen. Det giver den meste optimale el-produktion.

SPR-3x

SPR-3x er et tracker-tårn, der drejer om højaksen. Denne montering øger produktionen i solcelleanlægget med op til 30 % af et areal på op til 30 m2.

Styremotorerne har et meget lavt energiforbrug. Ved større anlæg bruges en central styring, der samtidig stormsikrer anlægget.

SDK
Picture