Et solcelleanlæg kan også være en god investering for andre end private husstande. Når der er tale om de såkaldte ikke-erhvervsmæssige bebyggelser, som bl.a. er:

 • Børneinstitutioner
 • Skoler
 • Plejehjem
 • Idrætsfaciliteter
 • Rådhuse
 • Offentlige sygehuse
 • Forsamlingshus mm.

For disse bygningers vedkommende sidestilles 100 m2 bebygget areal (etagekvadratmeter) med én husstand. Hver husstand kan opnå støtte til tag eller jordbaserede anlæg på max 6 kW.

Liberale erhverv, kan som hovedregel ikke få refunderet elafgiften, hvorfor et
solcelleanlæg vil være en god investering. Ofte er elforbruget størst i dagtimerne, hvilket forøger muligheden for at bruge strømmen når solen skinner.
Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning med solceller i de kommende år. Dette indebærer, at kun private husejere, lejeboliger og fællesanlæg, kan få støtte, De nye regler er gældende fra juni 2013.
Liberale erhverv omfatter bl.a.:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bureauer(dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
 • Forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomhed
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører
SDK
Picture